Düzce

Düzce’nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Yöre, birçok kavmin ve devletin istilasına uğramıştır. Çevrede Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini görmek mümkündür.

Yörenin Osmanlı hâkimiyetine geçişi Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in 1323 yılında Bizans tekfurları ile yaptığı savaş neticesinde gerçekleşmiştir. Bu yörenin adı komutan Konuralp’e ithafen verilmiş ve günümüze kadar bu şekilde ulaşmıştır. Düzce’ye bağlı Konuralp Mahallesi’nde yer alan antik şehrin tarihi M.Ö. 3.yy’a dayanıyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce 1’i yeni 6’sı eski ilçe dahil edilerek 9 Aralık 1999 tarih ve 23091 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla il statüsüne alınmıştır.