Düzce

Jeopolitik Başkent Düzce..  İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi önemli Anakentlere yakınlığının getirdiği coğrafi avantaj ve sahip olduğu zengin çeşitlilik nedeniyle Düzce hem bölgenin hem de ülkemizin cazibe merkezi olmaya aday bölgeler arasında bulunmaktadır.

     İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi önemli anakentlere yakınlığının getirdiği
coğrafi avantaj ve sahip olduğu zengin çeşitlilik nedeniyle Düzce hem bölgenin hem
de ülkemizin cazibe merkezi olmaya aday bölgeler arasında bulunmaktadır.
Düzce, Bolu’ nun batı ve kuzeyinde, Sakarya’nın doğusunda ve Zonguldak’ ın
güneybatısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz ile sınırlıdır. Batı Karadeniz Bölümü,
Karadeniz Bölgesi’nin batı kesimiyle, Marmara Bölgesi’ nin doğusu ve İç
Anadolu’ya geçiş bölgesinin bir kısmını kapsamakta, 40°-42° kuzey enlemleri ile
30°-33° doğu boylamları arasında yer almaktadır.

15 Temmuz Şehitler Parkı

Düzce’ nin deniz seviyesinden yüksekliği 146 metredir. Elmacık Dağları üzerinde
bulunan Kardüz Yaylası 1.832 m yükselti ile ilin en yüksek noktasıdır. Düzce; akarsu
ve gölleri, soğuk su kaynakları, yaylaları, eşsiz kumlu plajları ile dinlenmek için
ideal bir ildir. Kuzeyde Karadeniz’deki ilçesi Akçakoca’da 22 km uzunluğunda kıyı
şeridine sahiptir. Merkez ilçenin yüzölçümü 484 km² olup, İl genelinin yüzölçümü
ise 2.573 km²’dir.

     Düzce toprakları, kıyı kesimi dışında ortası çukur, çevresi dağlarla çevrilmiş
alanlardan oluşur. Kuzey kesimde Akçakoca Dağları, doğu kesimde Bolu Dağları,
güney kesiminde Elmacık Dağları yer almaktadır. Orta kesimdeki çukur alanda
tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Düzce Ovası yer almaktadır. Başlıca
akarsuları; Küçük Melen, Asar Suyu, Uğur Suyu, Aksu Deresi ve Büyük Melen’dir.
Akçakoca kıyı kesimi dışında kalan akarsuların tümü Efteni Gölünde birleşir ve
Büyük Melen Nehri ile taşınarak karadenize dökülür.

     Düzce’ nin ilçelerle birlikte toplam nüfusu 31 Aralık 2018 verilerine göre 387 bin
844’tür.

Tarihçe; Düzce’nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Yöre, birçok kavmin ve devletin istilasına uğramıştır. Çevrede Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini görmek mümkündür.

Yörenin Osmanlı hâkimiyetine geçişi Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in 1323 yılında Bizans tekfurları ile yaptığı savaş neticesinde gerçekleşmiştir. Bu yörenin adı komutan Konuralp’e ithafen verilmiş ve günümüze kadar bu şekilde ulaşmıştır. Düzce’ye bağlı Konuralp Mahallesi’nde yer alan antik şehrin tarihi M.Ö. 3.yy’a dayanıyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce 1’i yeni 6’sı eski ilçe dahil edilerek 9 Aralık 1999 tarih ve 23091 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla il statüsüne alınmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri

Hakkında

Daha Fazla  

Directory

Daha Fazla  

Articles

Daha Fazla